คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมออกบูธงาน THAIFEX-World of Food Asia 2019

คณบดีพบประชาคมชาวคณะเทคนิคการแพทย์
กันยายน 4, 2019
พิธีถวายมหาสังฆทาน ประจำปี 2562
กันยายน 4, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมออกบูธงาน THAIFEX-World of Food Asia 2019

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วยบุคลากรทีมทีมวิเคราะห์สารปนเปื้อนในผักและผลไม้ ร่วมออกบูธจัดแสดงกระบวนการ/ขั้นตอนวิเคราะห์สารยาฆ่าแมลงตกค้างในผักและผลไม้ ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2019 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยคณะฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบูธจัดแสดงสินค้าของ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (NRF) ซึ่งเป็นบริษัทฯ ผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ที่ส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียน โดยก่อนหน้านี้คณะฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆ เพื่อการแปรรูป และการจำหน่าย ซึ่งคณะฯ เป็นผู้ควบคุมคุณภาพความปลอดภัยของผลผลิตผ่านการตรวจวิเคราะห์โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนที่บริษัทฯ จะนำไปแปรรูป และจัดจำหน่าย

โดยงาน THAIFEX-World of Food Asia 2019 จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี