คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด (โรงเรียนกายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1
พฤษภาคม 17, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 15 ปี
พฤษภาคม 20, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด (โรงเรียนกายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงาน “วันครบรอบ 59 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด (โรงเรียนกายภาพบำบัด)” ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด ให้การต้อนรับและรับมอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษา พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก ณ ห้องศาสตราจารย์นายแพทย์เฟื่อง สัตย์สงวน ชั้น 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.925665872692072

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol