คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

โครงการ Green Army, Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน
พฤศจิกายน 21, 2018
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562
พฤศจิกายน 21, 2018

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าทอดกฐิน ประจำปี 2561 ณ วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ศาสตราจารย์.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและวิจัย พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งในปีนี้มียอดจตุปัจจัยร่วมถวายผ้าพระกฐิน รวมทั้งสิ้น 1,041,935 บาท

จากนั้นในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าทอดกฐิน ประจำปี 2561 ณ ดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมบุคลากร ได้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ร่วมกับบุคลากรจากส่วนต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนโดยรอบเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งยอดจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งสิ้น 895,686.18 บาท

และเมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางกุ้ง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธาน ร่วมกับ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรที่เกษียณอายุร่วมเดินทางนำจตุปัจจัย เครื่องบริวารกฐิน และเครื่องไทยธรรม ถวายแด่พระสงฆ์ เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในการซ่อมแซมกุฏิสงฆ์ และบำรุงค่าน้ำ/ไฟ โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจากพระเทพญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ให้เกียรติมาเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งยอดจตุปัจจัยถวายรวมทั้งสิ้น 214,318 บาท คณะฯ ขอขอบพระคุณในไมตรีจิตและขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านในครั้งนี้