เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Y blue (Surface protein contamination kit) ชุดทดสอบโปรตีนตกค้างบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
กรกฎาคม 23, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563
กรกฎาคม 31, 2020

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Y blue (Surface protein contamination kit) ชุดทดสอบโปรตีนตกค้างบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ จำกัด และบริษัท โปรเทสคิท จำกัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Y-blue (Surface protein contamination kit) ชุดทดสอบโปรตีนตกค้างบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งมีผู้ประกอบการต่าง ๆ เข้าร่วมอย่างมากมาย โดยชุดทดสอบนี้ใช้ในการตรวจการปนเปื้อนทางชีวภาพ (โปรตีน) ที่ตกค้างบนพื้นผิวสัมผัสอาหารได้ทันที ให้ผลรวดเร็ว มีประสิทธิภาพแม่นยำ โดยทำปฏิกิริยาระหว่างน้ำยาและกรดอะมิโน ซึ่งสามารถตรวจหาโปรตีนได้ทั้งโปรตีนสัตว์ และโปรตีนพืช ผลิตและพัฒนาโดยโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็มที อินโนเทร็กซ์ จำกัด และบริษัท โปรเทสคิท จำกัด

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/MedTechMU/photos/a.3632894070058385/3632894386725020/?type=3