วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ ปีที่ 61

พิธีปิดการฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก College of Medical Technology The Trinity University of Asia, Philippines
มิถุนายน 15, 2018
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
สิงหาคม 23, 2018

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ ปีที่ 61

          เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ปี การก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ และวันเทคนิคการแพทย์ไทย โดยช่วงเช้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ จากนั้นร่วมฟังพระธรรมเทศนา โดยพระมหาอรุณ ปญญารุโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถัดมาเป็นพิธีสงฆ์ถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งร่วมทอดผ้าบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่า คณะเทคนิคการแพทย์ ที่ได้ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดมะเกลือ รับประเคนเครื่องไทยธรรม ในการนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจากคณบดี, ผู้อำนวยการ และผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ มาร่วมพิธี และร่วมแสดงความยินดีแก่คณะฯ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา