50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
มีนาคม 6, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเขตสุขภาพที่ 5
เมษายน 4, 2019

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลเกมส์) ประจำปีงบประมาณ 2562

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูล ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และคณาจารย์ พร้อมบุุคลากร เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2562 “มหิดลเกมส์” ในการนี้ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในงานมีการแข่งขันกรีฑา แข่งวิ่งจูงกันรัน ประกวดขบวนพาเหรด ประกวดกองเชียร์ และมีการมอบรางวัลประเภท Sportsman Award และรางวัล Talented Sportsman Award