คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
พฤษภาคม 31, 2018

พิธีถวายมหาสังฆทาน ประจำปี 2561

               เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ, ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ที่ปรึกษาอาวุโส คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงคณะผู้มีจิตศรัทธา จากส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล และชุมชนโดยรอบ ได้ร่วมทำบุญใหญ่ “พิธีถวายมหาสังฆทาน” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 45 รูป จาก 9 วัด ได้แก่ วัดปุรณาวาส วัดสาลวัน วัดมะเกลือ วัดหทัยนเรศวร์ วัดนครชื่นชุ่ม วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม วัดมงคลประชาราม วัดสุทธิจิตต์ฉันทนาราม และวัดสุวรรณาราม โดยมีพระครูบวรธรรมนิสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล และเจ้าอาวาสวัดมะเกลือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์รับมหาสังฆทานและปัจจัยสนับสนุนตามกำลัง เพื่อนำปัจจัยที่ได้ไปร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในด้านการก่อสร้างบูรณะศาสนสถานสร้างถาวรวัตถุตามความประสงค์ของแต่ละวัด ซึ่งถือเป็นการบำรุงพุทธศาสนาที่ทางคณะฯ ได้ส่งเสริมให้ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี อีกทั้งยังเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยมหิดล และอำเภอศาลายาอีกด้วย ในการนี้คณะฯ และสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันจัดเตรียมอาหารคาว หวาน ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องสังฆทาน รวมถึงจตุปัจจัย โดย ณ ขณะนี้มียอดเงินถวายมหาสังฆทาน จำนวนทั้งสิ้น 201,350 บาท (สองแสนหนึ่งพันสามสิบห้าบาท) ทางคณะฯ ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ในพิธีถวายมหาสังฆทานครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป และในปีหน้าสายใยแห่งศรัทธาอันมั่นคง จะมีอานิสสงฆ์ให้เราร่วมบุญมหาสังฆทานอีกครั้งหนึ่ง ในปี 2562