คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ ปีที่ 61
กรกฎาคม 2, 2018
มัชฉิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2561
สิงหาคม 24, 2018

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

          เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จากส่วนงานต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้จัดให้มีพิธีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการ/พนักงานที่ดี พลังของแผ่นดิน โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี

และในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ชาวคณะเทคนิคการแพทย์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2561) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานในพิธี ณ ลานทางเดินบริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช