คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Institute of Health Sciences and Nursing, Far Eastern University (FEU), Philippines ประจำปี 2567

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงาน หารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับ บริษัท Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน
May 14, 2024
โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1
May 17, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Institute of Health Sciences and Nursing, Far Eastern University (FEU), Philippines ประจำปี 2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา ดาเก็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ เชิดตระกูลเกียรติ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Daniel H. Bercede: Associate Department Chair (External Affairs) และ Mr. Niño G. Sacdalan: Clinical Coordinator และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Institute of Health Sciences and Nursing, Far Eastern University (FEU), Philippines สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำนวน 3 คน ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สุมนา มัสอูดี หัวหน้าศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ในการนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 14-28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และห้องปฏิบัติการศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตบางกอกน้อย


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.873981541193839

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol