โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Institute of Health Sciences and Nursing, Far Eastern University (FEU), Philippines ประจำปี 2567
May 15, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด (โรงเรียนกายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี
May 20, 2024

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน นำโดย อาจารย์ ดุษฎี มั่นความดี หัวหน้าผู้ตรวจติดตาม และผู้ตรวจประเมินด้านระบบบริหารคุณภาพ, อาจารย์ สุรภี เทียนกริม ผู้ตรวจติดตามด้านวิชาการ สาขาแบคทีเรียวิทยา, อาจารย์ ดร.มยุรี ชนะสกุลนิยม ผู้ตรวจติดตามด้านวิชาการ สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา และทนพ.เจริญพร จุลชู ผู้ตรวจติดตามด้านสถิติ ในโอกาสที่โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารงานคุณภาพ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางแบคทีเรียวิทยาโดยองค์กรภายนอก (EQAB), โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาโดยองค์กรภายนอก ซิฟิลิส ซีโรโลยี (EQAI: Syphilis) และโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางไวรัสตับอักเสบ บี ซีโรโลยี โดยองค์กรภายนอก (EQAI:HBV) ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ตามมาตรฐาน ISO 17043: 2010 ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 และห้องปฏิบัติการโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และรูปแบบออนไลน์


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.925665872692072

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol