คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจาก เทคโนธานี (TECHNOPOLIS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Far Eastern University (FEU), Philippines ประจำปี 2567
May 28, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก ประจำปี 2567 (Quality Meetup 2024)
May 29, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจาก เทคโนธานี (TECHNOPOLIS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจาก เทคโนธานี (TECHNOPOLIS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย อาจารย์พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคโนธานี ฝ่ายบ่มเพาะธุระกิจและนวัตกรรม, อาจารย์เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล ในโอกาสเข้าปรึกษาหารือความร่วมมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายภาคการศึกษา และแพลทฟอร์มการเร่งสร้างการเติบโต รวมถึงการสร้างเครือข่ายส่งต่อความร่วมมือของนักวิจัยให้ได้รับการเข้าถึงเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือของเครือข่ายในระยะยาว พร้อมทั้งร่วมเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม 901 และชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.925665872692072

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol