คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานสืบสานประเพณีไทย รวมใจรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
April 7, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MUPSF ประจำปี 2566 ให้แก่คณาจารย์
April 21, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานสืบสานประเพณีไทย รวมใจรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันที่ 10 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร วงศ์ล่ำซำ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 “วันปีใหม่ไทย” ในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุพจน์ อ่างแก้ว อดีตหัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค คณาจารย์ผู้อาวุโส และบุคลากรที่เกษียณอายุที่ปฏิบัติงาน ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มาร่วมกล่าวให้พรและสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ใต้ธีมงาน“ สืบสานประเพณีไทย รวมใจรดน้ำขอพร” ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส ประกวดเทพีสงกรานต์ ซุ้มเกมงานวัด และรำวงย้อนยุค บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น สนุกสนาน ชื่นฉ่ำและเป็นกันเอง ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.697927845465877

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol