ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมจัดงานประชุม Second International Teleconference between Juntendo University, Japan and Mahidol University

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง HPV & Cervial Cancer: What we should know
December 25, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567
December 28, 2023

ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมจัดงานประชุม Second International Teleconference between Juntendo University, Japan and Mahidol University

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธพล วิเชียรอินทร์ หัวหน้าภาควิชาฯ และคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ ร่วมจัดงานประชุม Second International Teleconference between Juntendo University, Japan and Mahidol University โดยมีคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์, รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพล วิเชียร์อินทร์, อาจารย์ ดร.อนุชา ชัยชนะ พร้อมด้วย Miss Aye Thiri Mwet, นางสาวธนภรณ์ กอกำเนิดทอง นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขารังสีเทคนิค ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ ในรูปแบบออนไลน์

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ งานวิจัย ในด้านรังสีเทคนิค และเปิดโอกาสร่วมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ และด้านวิจัยร่วมกันในอนาคต

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.841658167759510

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol