ติดต่อขอรับบริการ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่

06 5523 3387

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค
ชนิดของเหลวหรือชนิดผงที่ละลายนํ้าได้


ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค
ชนิดฉีดพ่นธรรมดาหรือชนิดฉีดพ่นอัดก๊าซ


ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการซักผ้า
⠀⠀⠀⠀⠀⠀


ผลิตภัณฑ์เจลที่ผสมแอลกอฮอลล์
ฆ่าเชื้อ/ลดปริมาณเชื้อบนมือ


ผลิตภัณฑ์แผ่นเช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
(Disinfectant Wipe)


ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
(Dish wash detergent)