มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรม “การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการลาปฏิบัติงาน” (ระบบลาออนไลน์)
November 4, 2020
ภาควิชารังสีเทคนิคจัดอบรม Digital Imaging and PACS ให้แก่ผู้เข้าอบรมจากอินโดนีเซีย ในรูปแบบออนไลน์
November 10, 2020

มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 ในปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานเปิดบ้านในรูปแบบใหม่ผ่านประสบการณ์แบบผสมผสาน Online & Onsite รองรับแนวคิดวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านคณะเทคนิคการแพทย์ ให้ผู้ที่สนใจที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในฐานต่าง ๆ ที่พี่ ๆ นักศึกษาได้จัดเตรียมเพื่อต้อนรับน้อง ๆ นักเรียน และผู้ร่วมงานทุกท่านได้ร่วมสนุก ทั้งสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค โดยมีนักศึกษาทั้ง 2 สาขาคอยดูแล และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และบุคลากรจากกองกิจการนักศึกษา ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมกิจกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สินีวัลยา วิชิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1BjCpgiqoW-7JoNVhIuB3wpT4X6mfeJ8F