คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

คณะเทคนิคการแพทย์จัดงาน งานรื่นเริงเถลิงศกใหม่ ประจำปี 2563
December 26, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
January 7, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลาสินี สุวรรณจ่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ งบประมาณและการคลัง พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ร่วมกับบุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ในการนี้อธิการบดีได้กล่าวอวยพรปีใหม่ ให้กับบุคลากร เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

และในโอกาสเดียวกัน ณ บริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช คณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 เช่นเดียวกัน จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานในพิธี และกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับผู้ร่วมงาน

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1O_FVFowCTPYkjOadv1bALejYT9yxVzsf