ครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

Certification Ceremony for Exchange Students of International Internship Program from UST, Philippines 2020
February 28, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry ประจำปี 2563
March 17, 2020

ครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย บุคลากร ร่วมงานครบรอบ 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก จากนั้นได้มีการแสดงปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 11 เรื่อง การปรับตัวของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption โดยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นในช่วงบ่ายมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและมอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยในปีนี้คณะเทคนิคการแพทย์ มีบุคลการได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 2 ท่าน และมีบุคลากรได้รับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 25 ท่าน

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1u7_R1fc585hpmI22ZXTWLSKdhEXrG7zs