คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ณ ตลาดยิ่งเจริญ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสนับสนุนการออกตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ในพื้นที่เขตแจ้งวัฒนะ
May 16, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ ตลาดเอื้ออาทร ตำบลมหาสวัสดิ์
May 18, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ณ ตลาดยิ่งเจริญ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 24 และสำนักงานเขตบางเขน ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 เชิงรุก (Active Case Finding) แก่ประชาชนในพื้นที่ และแรงงานต่างถิ่น จำนวนประมาณ 520 ราย ณ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยปัจจุบันตลาดยิ่งเจริญได้ปิดให้บริการ เพื่อทำการตรวจหาเชื้อแก่คนในพื้นที่ เนื่องจากพบเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อที่มีความเสี่ยงสูงมาใช้บริการ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.4508536185827498