คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง แก่แรงงานต่างถิ่น เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ แพปลาบางเลนธานี

โครงการคุณธรรม-จริยธรรมในวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563
December 22, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ อำเภอนครชัยศรี
January 5, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง แก่แรงงานต่างถิ่น เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ แพปลาบางเลนธานี

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วย บุคลากรนักเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง โดยวิธีการ Swab แก่แรงงานต่างถิ่น เพื่อตรวจหาเชื้อ Covid-19 จำนวนกว่า 2000 ราย ณ แพปลาบางเลนธานี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.4091783607502760