คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานเปิดตัวผงผักพรีไบโอติค นวัตกรรม 3P.. เพื่อลำไส้ยิ้มได้

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมแสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร โอกาสได้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
November 15, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบการจัดการเอกสารและสารสนเทศ และระบบเว็บไซต์ โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS)
November 15, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานเปิดตัวผงผักพรีไบโอติค นวัตกรรม 3P.. เพื่อลำไส้ยิ้มได้

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย หัวหน้าโครงการทดสอบทางคลินิกของพรีไบโอติกผสมใยอาหารธรรมชาติที่มีผลต่อความถี่อุจจาระ และจุลินทรีย์ในอุจจาระผู้ใหญ่ไทยที่มีภาวะท้องผูก พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัตน์ ลูกอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ อาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการร่วม เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ ผงผักพรีไบโอติค นวัตกรรม 3P.. เพื่อลำไส้ยิ้มได้ พร้อมทั้งนำเสนอโครงการวิจัยฯ ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) โดยมีนักธุรกิจ นักลงทุน ร่วมงาน

โครงการการทดสอบทางคลินิกของพรีไบโอติกผสมใยอาหารธรรมชาติที่มีผลต่อความถี่อุจจาระและจุลินทรีย์ในอุจจาระผู้ใหญ่ไทยที่มีภาวะท้องผูก เป็นการดำเนินการร่วมกันโดยคณะเทคนิคการแพทย์ สถาบันโภชนาการ และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนบริษัทผู้ประกอบการในการศึกษาผลของการรับประทานผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกผสมใยอาหารธรรมชาติต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่อุจจาระและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ (Gut microbiome) ในอุจจาระ โดยวิธี Next generation sequencing ในผู้ใหญ่ไทยที่มีภาวะท้องผูก ซึ่งบริษัทผู้ประกอบการได้รับทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัยจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในโครงการ THEMATIC พร้อมทั้งได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TED Fund)

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.820547619870565

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol