Products

ชุดทดสอบสารตกค้างสารเคมีกำจัดแมลงในผักและผลไม้


ชุดทดสอบนี้สามารถตรวจสารตกค้างสารเคมีจำกัดแมลงในผักและผลไม้ได้ อย่างรวดเร็วภายในเวลา 45 นาที พร้อมด้วยอุปกรณ์และคู่มือใช้งานที่เข้าใจง่าย

ผู้บริโภคทั่วไปสามารถใช้ชุดทดสอบสารตกค้างสารเคมีกำจัดแมลงในผักและ ผลไม้ได้ด้วยตนเอง โดยเริ่มจากการเตรียมตัวอย่างด้วยการสับผักหรือผลไม้ที่ ต้องการทดสอบให้ละเอียด แล้วใส่ในหลอดเตรียมตัวอย่างเพื่อสกัดยาฆ่าแมลงออก จากผักและผลไม้ เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำในคู่มือที่แนบมากับผลิตภัณฑ์จน ครบถ้วนแล้ว จะสามารถทราบผลได้ทันที ด้วยการเทียบสีที่ได้จากการทดสอบ โดยสี เข้ม หมายถึง ผักหรือผลไม้ที่นำมาทดสอบนั้นมีความปลอดภัย สีจาง หมายถึง มีสาร เคมีกำจัดแมลงในระดับที่ไม่ปลอดภัย และสีขาว หมายถึง มีสารสารเคมีกำจัดแมลงใน ระดับที่เป็นอันตราย โดยสามารถทดสอบผักและผลไม้ได้ทุกชนิดในราคาไม่ถึง 100 บาทต่อการทดสอบ 1 ตัวอย่าง

 

ชุดทดสอบโปรตีนตกค้างบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร


ชุดทดสอบโปรตีนตกค้างบนพื้นผิวสัมผัสอาหาร เป็นนวัตกรรมทดสอบคราบโปรตีนที่ตกค้างบนพื้นผิวสัมผัสอาหารที่มีความไวสูง กล่าวคือสามารถตรวจพบโปรตีนซึ่งมีอนุภาคที่น้อยกว่า 50 ไมโครกรัมได้ และมีความไวกว่าน้ำยาทดสอบที่จำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป ซึ่งโปรตีนที่ตกค้างนอกจากจะเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียแล้วยังมีผลต่อผู้ที่แพ้โปรตีนอีกด้วย สามารถใช้ทดสอบได้ทั้งโปรตีนพืชและสัตว์ ซึ่งก่อนวางตลาดได้มีการทดสอบผลิตภัณฑ์ ทั้งในห้องปฏิบัตการ และใช้จริงในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร พบได้ว่าผลเป็นที่น่าพอใจ สะอาดและปลอดภัยตามมาตรฐาน

 

ชุดทดสอบการติดเชื้อฉี่หนูชนิดรวดเร็ว


ชุดทดสอบการติดเชื้อฉี่หนูชนิดรวดเร็ว มีการใช้ที่ง่ายและทราบผลเร็วคล้ายชุดตรวจการตั้งครรภ์ โดยจะมีความร่วมมือกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

แอลกอฮอล์ เจล และ สเปรย์


ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อสำหรับผิวมือ ไม่เหนียวเหนอะหน่ะ ไม่ต้องล้างออก ช่วยทำให้มือชุ่มชื่น มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ และกลัเซอรีนช่วยให้ผิวมือชุ่มชื่นตลอดเวลา ไม่แห้งแตก มี 2 กลิ่นมาให้เลือกสรร เป็นน้ำหอม essential oil กลิ่นหอมละมุน ไม่ฉุนจมูก

  • กลิ่นชาขาว (white tea) หอม ละมุน ผ่อนคลาย
  • กลิ่นซัมเมอร์มอร์นิ่ง (summer morning/ดอกส้ม) หอม สดชื่น มีชีวิตชีวา

 

ชุดทดสอบการติดเชื้อฉี่หนูชนิดรวดเร็ว


ชุดทดสอบการติดเชื้อฉี่หนูชนิดรวดเร็ว มีการใช้ที่ง่ายและทราบผลเร็วคล้ายชุดตรวจการตั้งครรภ์ โดยจะมีความร่วมมือกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

ชุดตรวจยีนพีซีเอทรีในปัสสาวะ


ชุดตรวจนี้ใช้สำหรับตรวจการแสดงออกของยีน PCA3 ในสิ่งส่งตรวจปัสสาวะหลังการทำ digital rectal exam (DRE) โดยใช้เทคนิค nucleic acid amplification ร่วมกับ nanoparticle-based colorimetric assay ซึ่งถ้ามีการแสดงออกของยีน PCA3 ในสิ่งส่งตรวจ จะทำให้ nanoparticle เกิดการรวมกลุ่ม (aggregation) และเปลี่ยนสี ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่าหรือตรวจสอบค่าสัดส่วนระหว่างค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ที่ความยาวคลื่น (wavelength) 520 และ 640 nm ที่เปลี่ยนไปอย่างน้อย 1.5 เท่า

ชุดตรวจซาร์โคซีนในปัสสาวะ


ชุดตรวจนี้ใช้สำหรับตรวจหาปริมาณของ sarcosine ในปัสาวะ ด้วยวิธี colorimetric โดยใช้หลักการ coupled enzyme reaction ซึ่งจะได้ product ที่มีสี และสามารถวัดค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ได้ที่ความยาวคลื่น (wavelength) 570 nm โดยสีที่ได้จะเข้มขึ้นเป็นสัดสส่วนกับปริมาณ sarcosine ที่เพิ่มขึ้น