โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์

Assoc. Prof. Dr. Kulachart Jangpatarapongsa
Head of Center for Center of Excellence in Medical Innovation Development
and Accelerating Support for Commercialization
(MIDAS Center)

kulachart.jan@mahidol.ac.th

Asst. Prof. Dr.Sakaorat Lertjuthaporn
MUMT Pilot Plant Manager
sakaorat.ler@mahidol.ac.th

Lecturer Dr.Kween Saimuang
MUMT Pilot Plant Deputy Manager
kween.sai@mahidol.ac.th

Asst. Prof. Dr.Sakaorat Lertjuthaporn
Quality Manager
Quality Managment Representative (QMR)
Technical Manager

sakaorat.ler@mahidol.ac.th

Assoc. Prof. Dr. Kulachart Jangpatarapongsa
Business Support
and Customer Relationship Manager

kulachart.jan@mahidol.ac.th
(ศาลายา)

Lecturer Dr.Piyada Na Nakorn
Quality Control Manager
piyada.naa@mahidol.ac.th

Lecturer Dr.Kween Saimuang
Production Manager
kween.sai@mahidol.ac.th

Asst. Prof. Dr.Tienrat Tangchaikeeree
Health and Safety Manager
tienrat.tan@mahidol.ac.th

Lecturer Dr.Jaturavit Pantakitcharoenkul
Tooling and Engineering Manager
jaturavit.pan@mahidol.ac.th

Asst. Prof. Lecturer Dr.Nutta Homdee
Information Thechnology Manager
nutta.hom@mahidol.ac.th

Ms. Chanika Chaiwongtorn
Scientist
Quality Control Officer

chanika.chi@mahidol.ac.th

Ms. Marisa Kaewdum
Scientist
Quality Control Officer

marisa.kaw@mahidol.ac.th

Ms. Nattiya Wanta
Scientist
Quality Control Officer

nattiya.wan@mahidol.ac.th@mahidol.ac.th

Ms. Adthapinya Wiyaporn
Scientist
Quality Control Officer

adthapinya.wiy@mahidol.ac.th

Mr. Sirakarn Kittiwat
Tooling and Engineering Officer
sirakarn.kit@mahidol.ac.th@mahidol.ac.th

Ms. Suradee Sikarettrakoon
Document Control Clerk
suradee.sik@mahidol.ac.th

Lecturer Dr.Kween Saimuang
Head of Research and Development Division
kween.sai@mahidol.ac.th

Mr. Patcharapong Teawprasong
Scientist
patcharapong.tea@mahidol.ac.th

Ms. Chanika Chaiwongtorn
Scientist
chanika.chi@mahidol.ac.th

Ms. Nattiya Wanta
Scientist
nattiya.wan@mahidol.ac.th

Ms. Marisa Kaewdum
Scientist
marisa.kaw@mahidol.ac.th

Lecturer Dr.Kween Saimuang
Head of Production Division
kween.sai@mahidol.ac.th

Ms. Chanika Chaiwongtorn
Scientist
chanika.chi@mahidol.ac.th

Ms. Nattiya Wanta
Scientist
nattiya.wan@mahidol.ac.th

Ms. Adthapinya Wiyaporn
Scientist
adthapinya.wiy@mahidol.ac.th

Ms. Darunee Hansawong
Product Officer
darunee.han@mahidol.ac.th

Ms. Kullaras Laowattanawan
Product Officer
kullaras.lao@mahidol.ac.th

Lecturer Dr.Piyada Na Nakorn
Head of Quality Control Division
piyada.naa@mahidol.ac.th

Ms. Marisa Kaewdum
Scientist
marisa.kaw@mahidol.ac.th

Ms. Adthapinya Wiyaporn
Scientist

Lecturer Dr.Jaturavit Pantakitcharoenkul
Head of Tooling and Engineering Division
jaturavit.pan@mahidol.ac.th

Mr. Sirakarn Kittiwat
Scientist
sirakarn.kit@mahidol.ac.th@mahidol.ac.th

Asst. Prof. Dr.Sakaorat Lertjuthaporn
Head of General Administration
and Legal Affairs Division

sakaorat.ler@mahidol.ac.th

Ms. Suradee Sikarettrakoon
General Administrative Officer
suradee.sik@mahidol.ac.th

Mr. Napasvipoo Jeenasuti
Legal Officer

Asst. Prof. Dr.Tienrat Tangchaikeeree
Head of Health and Safety Division
tienrat.tan@mahidol.ac.th

Ms. Darunee Hansawong
Health and Safety Officer
darunee.han@mahidol.ac.th

Ms. Kullaras Laowattanawan
Health and Safety Officer
kullaras.lao@mahidol.ac.th

Lecturer Dr.Nutta Homdee
Head of IT and Packaging Design Division
nutta.hom@mahidol.ac.th

Ms. Napat Buajeen
IT and Packaging Design Officer
napat.bua@mahidol.ac.th

Lecturer Dr.Nutta Homdee
Head of Internationalization Division
nutta.hom@mahidol.ac.th

Assoc. Prof. Dr. Kulachart Jangpatarapongsa
Internationalization Officer
kulachart.jan@mahidol.ac.th

Lecturer Dr.Jaturavit Pantakitcharoenkul
Internationalization Officer
jaturavit.pan@mahidol.ac.th

Mr. Napasvipoo Jeenasuti
Internationalization Officer

Assoc. Prof. Dr. Kulachart Jangpatarapongsa
Head of Business Support
and Customer Relationship Division

kulachart.jan@mahidol.ac.th

Lecturer Dr.Jaturavit Pantakitcharoenkul
Business Support and Customer Relation Officer
jaturavit.pan@mahidol.ac.th

Lecturer Dr.Nutta Homdee
Business Support and Customer Relation Officer
nutta.hom@mahidol.ac.th

Mr. Napasvipoo Jeenasuti
Business Support and Customer Relation Officer