MUMT Football Champion Cup 2023 ฟุตบอลสานสัมพันธ์น้องพี่ “ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน”

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ในงานประชุมวิชาการด้านสร้างเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 เครือข่ายสถาบันมหาวิทยาลัยอาเซียน
January 24, 2023
MUMT Smartest Idol challenge 2022
January 26, 2023

MUMT Football Champion Cup 2023 ฟุตบอลสานสัมพันธ์น้องพี่ “ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน”

วันที่ 21 มกราคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์น้องพี่ “ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน” คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Yooyen Stadium

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.650203973571598

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol