คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 2

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ ตลาดเอื้ออาทร ตำบลมหาสวัสดิ์
May 18, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานส่วนงาน (site visit) ของมหาวิทยาลัยมหิดล รอบระยะเวลาปีงบประมาณ 2560-2563 โดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
May 21, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 2

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ให้กับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1-4 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้อาจารย์และนักศึกษาต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนมาเป็นในรูปแบบออนไลน์ จึงมีโอกาสได้พบปะพูดคุยปรึกษากันน้อยลง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจ และมีเวลาในการขอคำปรึกษาจากอาจารย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จหรือสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง มีความสุขตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการศึกษา โดยมีทีมอาจารย์ที่ปรึกษาแบ่งเป็นบ้านต่าง ๆ ร่วมวางแผน คอยให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาทุกท่าน ๆ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10k6gHFsl3RJDMMVXRzPrCvw1ziCay5Ez