เทคนิคการแพทย์ มหิดล รวมใจสร้างสุขภาวะดี วิถีเกษตรปลอดภัย

Department of Radiological Technology organized the training program to the staffs from the Health Polytechnic of Semarang, Indonesia
September 4, 2019
คณบดีพบประชาคมชาวคณะเทคนิคการแพทย์
September 4, 2019

เทคนิคการแพทย์ มหิดล รวมใจสร้างสุขภาวะดี วิถีเกษตรปลอดภัย

เมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา จัดงาน “เทคนิคการแพทย์ มหิดล รวมใจสร้างสุขภาวะดี วิถีเกษตรปลอดภัย” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา เพื่อให้บริการและเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี ในการนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน โดยมีคุณมยุรี กาญจนมัจฉา ผู้จัดการจัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ให้เกียรติร่วมเปิดงาน โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้กล่าวรายงานและนำชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมให้บริการฟรี อาทิ

– บริการตรวจสุขภาพ และให้คำแนะนำทางสุขภาพ
– กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม และตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง
– การแนะนำวิชาชีพของสาขาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อเข้ามหาวิทยาลัย สำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่สนใจ
– การแสดงดนตรีเพื่อความผ่อนคลาย จากคณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนา “กินคลีนฟู้ดแบบไทย กระชากวัยสไตล์ สง่า ดามาพงษ์” โดยอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และการเสวนาจากวิทยากรผู้มีความรู้ และประสบการณ์ทางด้านสุขภาพ อีกมากมาย อีกทั้งมีการออกบูธแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย พร้อมจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย จากคณะฯ ในราคาประหยัด งานนี้มีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนทุกท่าน แล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลในโอกาสต่อไป