คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2562

ลงนามทำสัญญารับทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการแพทย์ (Thailand medTech Excellence Fund)
December 6, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
December 6, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนพฤศจิกายน ที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประจำทุกวันศุกร์สุดท้าย ของเดือน ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย พร้อมถวายเครื่องสังฆทาน โดยผู้ร่วมงานได้นำอาหารแห้ง/ของใช้ต่าง ๆ มาร่วมตักบาตรพระสงฆ์ และในช่วงท้ายประธานในพิธีได้กล่าวอำนวยพรแก่ผู้ร่วมงาน และผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=1qEeo3DanvaEVYG_qYVRAHa2GkjUXjSFX