คณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบห้องตรวจปลอดเชื้อเคลื่อนที่ (Mobile Clinic)

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชื้อ COVID-19 ภายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง และทัณฑสถานหญิงกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
May 22, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Job Fair และงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปออนไลน์
May 29, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ รับมอบห้องตรวจปลอดเชื้อเคลื่อนที่ (Mobile Clinic)

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร รับมอบห้องตรวจปลอดเชื้อเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) พร้อมด้วยชุด PPE และหน้ากาก N95 ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด (OEG) ร่วมกับมูลนิธินักศึกษาเก่าวิศวะ มช. และกลุ่มวิศวกรรวมใจต้านภัยโควิด-19 โดยมีคุณปิยพรรณ หันนาคินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด (OEG) และประธานกลุ่มวิศวกรรวมใจต้านภัยโควิด-19 พร้อมทีมงานเป็นผู้มอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะฯ ได้นำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ทางการแพทย์ และป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อโควิด-19 ในการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชื้อตามสถานที่ต่าง ๆ ในโอกาสต่อ ๆ ไป

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ITwvzcDtfAu00ZDlL2XnQIV7pKq8lnXq