คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับสนับสนุนรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย สู้ภัยโควิด-19 จากมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจันทร์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
October 25, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดดุสิดาราม วรวิหาร
November 12, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับสนับสนุนรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย สู้ภัยโควิด-19 จากมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย สู้ภัยโควิด-19 ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โดยรองศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรสวรรณ โกยวานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ตัวแทนมอบเพื่อนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ทางการแพทย์ และป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อโควิด-19 ในการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชื้อตามสถานที่ต่าง ๆ ภายหลังการเปิดประเทศ และเปิดภาคเรียนในรูปแบบ On site

ขอขอบคุณภาพจาก : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5026123320735446