คณะเทคนิคการแพทย์ หารือเพื่อสร้างความร่วมมือการวิจัยด้าน Life Science ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563
December 4, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีเปิดตลาดจริงใจ Farmers’ Market
December 14, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ หารือเพื่อสร้างความร่วมมือการวิจัยด้าน Life Science ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมหารือกับ ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างความร่วมมือการวิจัยด้าน Life Science ซึ่งจะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของประเทศ ณ อาคาร 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่