คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ อำเภอสามพราน

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ อำเภอนครชัยศรี
January 5, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล ณ วัดมงคลประชาราม จังหวัดนครปฐม
January 15, 2021

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ อำเภอสามพราน

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน โรงพยาบาลสามพราน และทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว อำเภอสามพราน ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง แก่ประชาชนในพื้นที่ และแรงงานต่างถิ่น ในเขตตำบลอ้อมใหญ่ และระแวกใกล้เคียง เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อ Covid-19 ณ คลองอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก TCNEWS Station

อ่านข่าวเพิ่มเติม : http://www.tcnewsstation.com/?p=92544&fbclid=IwAR3ph8WgA71NB0Ku60uAZTYf4-I2ku6QPmXJkl7XqKX4x9pIuGPaSp6W8WI