งานแถลงข่าวเปิดโครงการ ” ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร “

โครงการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนปีการศึกษา 2562 ณ ชุมชนตำบลคลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
December 6, 2019
ลงนามทำสัญญารับทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีการแพทย์ (Thailand medTech Excellence Fund)
December 6, 2019

งานแถลงข่าวเปิดโครงการ ” ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร “

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2652 ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการ ” ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร ” ณ เสถียรธรรมสถาน โดยการเปิดโครงการนี้ นำโดยท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมเสวนา ได้แก่ ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา , รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), คุณชัชณารัช จันทนะ สสส. และองค์กรภาคธุรกิจและภาคีเครือข่าย 13 แห่ง โดยร่วมเสวนาเรื่อง Grow Together in Disruption แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งสติ