คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล รับมอบจอภาพแสดงผลดิจิตอล ระบบสัมผัส จาก บริษัท กิบไทย จำกัด

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบการจัดการเอกสารและสารสนเทศ และระบบเว็บไซต์ โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS)
November 15, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 ณ วัดนวลนรดิศวรวิหาร
November 20, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล รับมอบจอภาพแสดงผลดิจิตอล ระบบสัมผัส จาก บริษัท กิบไทย จำกัด

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบจอภาพแสดงผลดิจิตอล ระบบสัมผัส (Interactive E-Board Touch screen Flip 85”) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 225,000 บาท จากบริษัท กิบไทย จำกัด นำโดย คุณนิเวศน์ ประยูรเธียร ประธานกรรมการ (ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 15) ให้การสนับสนุนบริจาคเพื่อมอบให้คณะฯ นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้ปฏิบัติงาน ต่อไป

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณ บริษัท กิบไทย จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุนครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของคณะเทคนิคการแพทย์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.821832933075367

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol