คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์โซลูชันทางการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยโรคครบวงจร

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม ในหัวข้อ “การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP),freedom to Operate และ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม”
February 9, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2566
February 17, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์โซลูชันทางการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยโรคครบวงจร

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ มร. โนริยูกิ คาวาคูโบะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม เฮลท์แคร์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด และ มร. โซ มารูโอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ในงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์โซลูชันทางการแพทย์ในคอนเซ็ปต์ One Stop, Total Healthcare Solution นวัตกรรมการถ่ายภาพทางการแพทย์ รวมถึงเทคโนโลยี AI และ โซลูชันด้าน IT เพื่อการวินิจฉัยโรคครบวงจร ณ ศูนย์ฝึกอบรม “MAHIDOL UNIVERSITY-FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) Center for Advanced Medical Imaging Informatics” ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภาควิชารังสีเทคนิค

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท ฟูจิฟิล์ม เอเชีย แปซิฟิก จำกัด เปิดศูนย์ฝึกอบรม “MAHIDOL UNIVERSITY-FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) Center for Advanced Medical Imaging Informatics” ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมทางด้านรังสีเทคนิคระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยการผนึกกำลังระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาคและผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมการถ่ายภาพรังสีดิจิทัลและเวชศาสตร์สารสนเทศ ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้สามารถจัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีมาตรฐานและเป็นระบบสำหรับนักรังสีเทคนิคและเจ้าหน้าที่ไอทีในโรงพยาบาลในประเทศไทยและทั่วโลก โดยศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าว ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับให้การอบรมแก่ผู้บริหารจัดการและวิศวกรระบบ PACS (Picture Archiving and Communication System – ระบบการจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์) กว่า 50 คน ที่ปัจจุบันนำความรู้จากหลักสูตรไปใช้ในโรงพยาบาลในหลายประเทศ อาทิ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมา และประเทศอื่น ๆ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.666670218591640

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol