คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยาย “วางแผนการเงินยังไง ให้มีเงินใช้ตลอดชีวิต” ให้กับบุคลากร และนักศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมบรรยายให้ความรู้ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 22 Money Expo 2022 Bangkok : Health & Wellness
May 15, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2564
May 19, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดบรรยาย “วางแผนการเงินยังไง ให้มีเงินใช้ตลอดชีวิต” ให้กับบุคลากร และนักศึกษา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 งานการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วางแผนการเงินยังไง ให้มีเงินใช้ตลอดชีวิต” ให้กับบุคลากร และนักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีความรู้ในด้านการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Financial literacy) โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจากคุณสุภาวดี รัตนพันธ์ Senior Business Analyst, ดร.สวลักษณ์ ศุภอมรกุล Global Portfolio Manager Investment Educator และคุณพิชชา ศรีวิเศษกุศล Business Consultant Crypto Educator

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.5669198053094633