ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2/2+ (BSL-2/BSL-2+) R 632 ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบ

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ประจำปี 2563
August 11, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2563
August 21, 2020

ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2/2+ (BSL-2/BSL-2+) R 632 ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ดร.พรลดา นุชน้อย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักวิจัย ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) เพื่อรับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี โดยห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL และได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบ จำนวน 1 ห้อง ได้แก่

  1. ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2/2+ (BSL-2/BSL-2+) R (632)

โดยก่อนหน้านี้คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบไปแล้ว จำนวน 7 ห้อง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/MedTechMU/photos/a.3692288164118975/3692288230785635/?type=3