คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดอมรินทราราม วรวิหาร

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดอบรมข้อกำหนด ISO 15189:2022 และ ISO 15190:2020
August 8, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566
August 8, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดอมรินทราราม วรวิหาร

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 จัดโดยงานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ณ พระอุโบสถวัดอมรินทราราม วรวิหาร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.759556492636345

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol