คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรม ในงาน 40 ปี ประวัติศาสตร์การก่อตั้ง สู่งานครบรอบ 7 ปีสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจติดตามโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ประจำปี 2566
April 21, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้บริหารคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ในโอกาสเข้าร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
April 21, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรม ในงาน 40 ปี ประวัติศาสตร์การก่อตั้ง สู่งานครบรอบ 7 ปีสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)

วันที่ 19 เมษายน 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา รักษาการแทนคณบดีฯ, รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรม ที่ผลิตโดยนักวิจัยคณะฯ ในงาน 40 ปี ประวัติศาสตร์การก่อตั้ง สู่งานครบรอบ 7 ปีสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.702434121681916

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol