เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ครั้งที่ 6

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Ministry of Health, Phnom Penh, Cambodia
September 29, 2023
จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน แด่ .. ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2566
September 29, 2023

เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ครั้งที่ 6

วันที่ 27 กันยายน 2566 นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 ศูนย์ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จังหวัดราชบุรี จัดโครงการ “เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ครั้งที่ 6” เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจ มองเห็นขั้นตอนการทำงาน และกระบวนการรับบริจาคโลหิตจากการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งเล็งเห็นถึงบทบาทความสำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหา และคัดเลือกเลือด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย ผ่านกระบวนการรับบริจาคโลหิตจากผู้ที่สนใจ เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนโลหิต ไม่เพียงพอต่อการรักษา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริจาคเป็นหลัก พร้อมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิกแก่ผู้ที่มาร่วมบริจาค ในการนี้มีบุคลากร นักศึกษา ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสนใจมาร่วมกันบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.793482699243724

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol