คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 15 ปี

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด (โรงเรียนกายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 59 ปี
May 20, 2024
พิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2566
May 21, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 15 ปี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษา และรับมอบของที่ระลึก ณ ลาน Innovative Space ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.925665872692072

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol