วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ปีที่ 64 และวันเทคนิคการแพทย์ไทย

คณบดีพบประชาคมชาวคณะเทคนิคการแพทย์ (Meet the Dean) ประจำปี 2564
June 8, 2021
คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วย COVID-19 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยใช้ชุดตรวจ Rapid Antigen Test ทราบผลภายใน 30 นาที
July 16, 2021

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ปีที่ 64 และวันเทคนิคการแพทย์ไทย

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ปี การก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวันเทคนิคการแพทย์ไทย ในช่วงเช้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ ได้ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ จากนั้นคณะฯ ได้จัดกิจกรรมเสวนาพิเศษในหัวข้อ “COVID-19 vaccine : การตรวจภูมิตอบสนอง จำเป็นแค่ไหน ?” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิยา ลี้ปิยะสกุลชัย ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ เลิศสำราญ ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในครั้งนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live คณะฯ (Faculty of Medical Technology, Mahidol University (MUMT)) โดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/6qfwfQhLKe/

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wmPon-KJ7nnF0FTgH2A1yYxOEsZ3fqnH