50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

Certification Ceremony for Exchange Students of International Internship Program
March 6, 2019
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลเกมส์) ประจำปีงบประมาณ 2562
March 12, 2019

50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

          เมื่อวันที่ 1 และ 2 มีนาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้ร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง โดยตั้งแต่ช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม ได้มีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวานิช ครั้งที่ 10 เรื่อง มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารย์พานิช และพิธีแสดงมุทิตาจิตอาจารย์อาวุโส ซึ่งนายแพทย์ สุพจน์ อ่างแก้ว อดีตหัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิคได้ให้เกียรติมาร่วมงานด้วย ในการนี้คณะเทคนิคให้บริการตรวจสุขภาพเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว มีผู้สนใจมารับบริการนับร้อยคนถัดจากนั้น ช่วงบ่ายมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและมอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับบุคลากร นับเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติที่ได้รับเข็มหมายมหาวิทยาลัยมหิดล และในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม มีพิธีมอบรางวัล 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 17 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในครั้งนี้ด้วย