คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Job fair ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565
May 27, 2022
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการซักซ้อมอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2565
May 30, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Job fair ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงาน JOB FAIR ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในช่วงเช้าคณะฯ ได้รับเกียรติจากคุณ Narissara Bozzo Reyes, Medical Laboratory Scientist, Immomuno Reference Lab Carolina, PUERTO RICO ผู้ก่อตั้ง Page MLS-ASCPi Thailand by sara บรรยายในหัวข้อ “เจาะลึกการสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในต่างประเทศ” ต่อมาเป็นการบรรยาย “เขียน เรซูเม่ ให้ปัง ! จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน” เทคนิคการสัมภาษณ์งาน วิธีการแต่งกาย และเคล็ดลับอีกเพียบ โดยคุณกาญจนา สุวรรณโณ JOBTOPGUN Thailand ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ จากนั้นในช่วงบ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้ร่วมให้ข้อมูลเส้นทางการศึกษาต่อทั้งสาขาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ในการนี้มีตัวแทนจากบริษัท/โรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมออกบูทออนไลน์ พร้อมทั้งรับสมัครงานให้แก่นักศึกษา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.5714100331937738