คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561

มัชฉิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2561
August 24, 2018
โครงการ Green Army, Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน
November 21, 2018

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561

          ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิตาคุณ แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก เนื่องในโอกาสวันมหิดล 24 กันยายน ประจำปี 2561 วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก “ องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน เพราะพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในกาลต่อมา ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ ฯ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลและโรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับส่วนงานในมหาวิทยาลัย และส่วนงานภายนอก