คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUMT ร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่ ประจำปี 2567

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2567
May 31, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry ประจำปี 2567
June 4, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUMT ร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่ ประจำปี 2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MUMT ร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรณรงค์การงดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม พร้อมนำบุคลากรกล่าวปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ และยาเสพติด ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บุหรี่ พิษร้าย ทำลายชีวิต” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ยุวดี บุญญสิทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ และกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.925665872692072

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol