คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจาก Far Eastern University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

โรงงานต้นแบบเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบน้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับการตรวจติดตามคุณภาพภายนอกตามมาตรฐาน ISO 13485:2016 ประจำปี 2566 ปีที่ 2
May 29, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรม Job Fair ประจำปีการศึกษา 2565
June 1, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจาก Far Eastern University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ Director of Student Discipline Albert Benni C. Doloiras และ Department Chair Luis Dominick B. Antig พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 5 คน จาก Department of Medical Technology, Far Eastern University (FEU) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิจัย ระหว่างทั้งสองสถาบัน พร้อมทั้งร่วมลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Far Eastern University (FEU) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการนี้นักศึกษาจาก FEU ทั้งหมดจะร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และฝึกปฎิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ, ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และงานสถานเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MedTechMU&set=a.726082102650451

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol