คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง เสถียรธรรมสถาน และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมร่วมจัดงานชวนแม่มาสร้างสุข กาย/ใจ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินทอดพระเนตร “โครงการทหารพันธุ์ดี”
September 5, 2019
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562
September 5, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง เสถียรธรรมสถาน และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมร่วมจัดงานชวนแม่มาสร้างสุข กาย/ใจ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้ง เสถียรธรรมสถาน และรองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับเสถียรธรรมสถาน และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการที่องค์กรทั้ง 3 หน่วยงานได้เล็งเห็นถึงศักยภาพ และความพร้อมในการบูรณาการความเชี่ยวชาญที่แต่ละฝ่ายมีอยู่เดิมมาเป็นโอกาสในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งการเจริญสติและการมีคุณธรรมที่ดี (Mindfulness & Moral-based learning society) อีกทั้งยังมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี ที่จับต้องได้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งการเจริญสติและการมีคุณธรรมที่ดี ส่งเสริมการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และข้อมูลต่าง ๆ มาใช้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่ประชาชน เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย และเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ

ในโอกาสเดียวกันคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมชวนแม่มาสร้างสุข กาย/ใจ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2562 โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ จากนั้นได้มีการเสวนาเรื่อง “สูงวัยสดใส : กาย – ใจ – คลื่นสมองบอกอะไร ?” โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้ง เสถียรธรรมสถาน, รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และ ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ตรวจวัดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมองเพื่อประเมินสถานะความเครียด นำไปสู่การวางแผนแนวทางการปรับสมดุลของร่างกาย จัดดอกไม้โคริงกะ สะท้อนการจัดการชีวิตเรา กินออร์แกนิคดีต่อสุขภาพอย่างไรและกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีประชาชน ให้ความสนใจร่วมงานกันมากมาย ณ เสถียรธรรมสถาน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร