พิธีถวายมหาสังฆทาน ประจำปี 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมออกบูธงาน THAIFEX-World of Food Asia 2019
September 4, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
September 4, 2019

พิธีถวายมหาสังฆทาน ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นำโดยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ที่ปรึกษาอาวุโส คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงคณะผู้มีจิตศรัทธา จากส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมทำบุญใหญ่ “พิธีถวายมหาสังฆทาน” ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 45 รูป จาก 9 วัด ได้แก่ วัดปุรณาวาส วัดสาลวัน วัดมะเกลือ วัดหทัยนเรศวร์ วัดนครชื่นชุ่ม วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม วัดมงคลประชาราม วัดสุทธิจิตต์ฉันทนาราม และวัดสุวรรณาราม โดยมีพระครูบวรธรรมนิสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล และเจ้าอาวาสวัดมะเกลือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์รับมหาสังฆทานและปัจจัยสนับสนุนตามกำลัง เพื่อนำปัจจัยที่ได้ไปร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามความประสงค์ของแต่ละวัด ซึ่งถือเป็นการบำรุงพุทธศาสนาที่ทางคณะฯ ได้ส่งเสริมให้ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี อีกทั้งยังเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยมหิดล และอำเภอศาลายาอีกด้วย ในการนี้คณะฯ และสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันจัดเตรียมอาหารคาว หวาน ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องสังฆทาน รวมถึงจตุปัจจัย โดย ณ ขณะนี้มียอดถวายมหาสังฆทาน จำนวนทั้งสิ้น 191,250 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในการนี้ทางคณะฯ ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ในพิธีถวายมหาสังฆทานครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป