คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2566

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
March 13, 2023
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน (Site Visit Review) รูปแบบ MUEdPEx-A3 ประจำปี 2566
March 13, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2566

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2566 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูล ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2566 “มหิดลเกมส์ 2566” (Mahidol Games 2023 : Good Health and Well–Being) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการด้านการกีฬา และนันทนาการแก่บุคลากร อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรในสังกัดส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมงาน ณ ลานสมเด็จพระราชบิดา อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภายในงานมีการประกวดพาเหรด การแข่งขันวิ่งจูงกันรัน พร้อมทั้งมอบรางวัล Sportsman Award ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรางวัลผู้ชนะการออกแบบเหรียญรางวัล Mahidol Games 2023

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=MedTechMU&set=a.682075143717814

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol