คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจาก สปป.ลาว

บุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “3D Printing for the Future เทคโนโลยี 3 มิติ สามารถช่วยยกระดับศักยภาพทางการศึกษาอย่างไร?”
July 13, 2023
Department of Radiological Technology, Faculty of Medical Technology, Mahidol University organized the MUMT – FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) training program 2023
July 18, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจาก สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ แคน้ำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผู้แทนจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาล โรงเรียนสาธารณสุข และวิทยาลัยสาธารณสุข รวม 6 แห่งในแขวงคำม่วน และแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการนี้ผู้แทนโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ คณาจารย์ประจำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากสถานกงสุลใหญ่ ณ สะหวันนะเขต ตลอดการเดินทาง ทั้งนี้ผลการติดตามพบว่าศิษย์เก่าที่เคยเข้าร่วมหลักสูตรฯ สามารถนำความรู้มาพัฒนาหน่วยงานได้เป็นอย่างดี โดยทางโครงการยังได้รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการจัดหลักสูตรให้ตรงกับความจำเป็น และความต้องการของพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.754640469794614&type=3

#คณะเทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol