คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Pharmacy, Department of Medical Technology, University of Santo Tomas, Philippines ประจำปี 2567

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล รับป้ายรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปี 2566 ปีที่ 5 ติดต่อกัน ในงาน MU Safety Day ครั้งที่ 8
April 26, 2024
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566
May 1, 2024

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Pharmacy, Department of Medical Technology, University of Santo Tomas, Philippines ประจำปี 2567

วันที่ 30 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Faculty of Pharmacy, Department of Medical Technology, University of Santo Tomas, Philippines จำนวน 5 คน ในโอกาสร่วมฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 10-30 เมษายน 2567 ตามโครงการ International Internship Exchange Program 2024 ในการนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้นำเสนอรายงานการฝึกปฏิบัติงาน บอกเล่าความประทับใจ พร้อมวิดีโอบันทึกความทรงจำตลอดระยะเวลาที่มาฝึกปฏิบัติงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา วโนทยาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา ดาเก็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.905381598053833&type=3&locale=th_TH

#คณะเทคนิคการtแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์มหิดล #เทคนิคการแพทย์ #รังสีเทคนิค #มหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol